Edirne Valiliği
HARİTA TABANLI PROJE TAKİP SİSTEMİ
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

← KURUMLAR LİSTESİNE DÖN
  Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yatırımları

14.699.475

No Yatırım/Proje

Tutarı

1. Edirne-Merkez Süleyman Paşa Camii 2012-2013-2014 Yılları Restorasyon Uygulama İşi

2.778.169

2. Edirne-Merkez Hasan Sezai Baba Mescit ve Türbesi Restorasyon Uygulama İşi

1.282.152

3. Edirne-Merkez Bölge Müd.lüğü Hizmet Binası 2014-2015 Rest. İşi

908.863

4. Edirne - Merkez Kazasker Salih Mescidi 2013-2014 Yılları Restorasyon Onarımı İşi

796.500

5. Edirne-Merkez Medrese Ali Bey Mescidi 2015-2016 Yılları Rest. Uygulama İşi

998.766

6. Edirne-Merkez Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı Dış Dükkanları 2015-2016 Yılları Restorasyon Uygulama İşi

2.391.087

7. Edirne-Merkez Selimiye Arastası ve Sıbyan Mektebi 2015 Yılı Kurşun Yenileme İşi

1.188.514

8. Edirne-Merkez Selimiye Camii Proje Temini İşi

989.000

9. Edirne-Merkez Hacı Hasan Ağa Camii Proje Temini İşi

37.000

10. Edirne-Merkez Defterdar Camisi Proje Temini İşi

48.086

11. Edirne-Merkez Saatli Medrese Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon-Mekanik ve Elektrik Tesisatı Projeleri Temini Hizmet Alım İşi

74.750

12. Edirne-Merkez Kasım Paşa Camii Zemin Etüdü Yapılması Işi

9.440

13. Edirne-Merkez Darül Hadis Camii 2015 Yılı Çevre Düzenleme İşi

250.366

14. Edirne-Merkez Beylerbeyi Camii Çevre Düzenleme, Elektrik Ve Wc Onarım Işi

80.000

15. Edirne-Enez Fatih Camisi Restorasyonu İşi Danışmanlık Hizmet Alımı

700.000

16. Edirne-Merkez Sokullu Hamamı 2015 Yılı Acil Onarım İşi

51.330

17. Edirne-Merkez Eski Camii Besleme Kablosunun Yenilenmesi 2015 Yılı Doğrudan Temin Işi

20.437

18. Edirne-Merkez Eski Camii İlave Kamera Sisteminin Yapılması İşi

3.300

19. Edirne-Merkez Eski Camii Jeneratör Alımı 2015 Yılı Doğrudan Temin İşi

46.930

20. Edirne-Merkez Selimiye Camisi Dışlıkları Yenileme İşi

84.370

21. Edirne-Merkez Selimiye Camii Jeneratör Alımı 2015 Yılı Doğrudan Temin İşi

29.795

22. Edirne-Merkez Büyük Sinagog Jeneratör Alımı 2015 Yılı Doğrudan Temin İşi

44.958

23. Edirne-Merkez Arasta Çarşısı Mevcut Jeneratörün Bağlanması İşi

28.002

24. Edirne-Merkez Selimiye Camisi, Edirne-Merkez Selimiye Arastası, Edirne-Merkez Yeşilce Camisi 2015 Yılı Kurşun Bakım Onarım İşi

27.730

25. Edirne-Merkez Musevi Mezarlığı Panel Çitle Çevreleme İşi

33.810

26. Edirne-Merkez Şeyh Şüca Camii 2014 Yılı Araştırma Kazısı Uygulama İşi

16.537

27. Edirne-Merkez Büyük Sinagog İlave Kamera Sisteminin Yapılması İşi

36.344

28. Edirne-Enez Fatih Camii Temel Araştırma Kazısı İşi

8.685

29. Edirne-Merkez Taş Odalar Çatı Örtüsü Yenileme Işi

47.436

30. Edirne-Merkez Saray Hamamı Mekanik Tesisat İşi

150.000

31. Edirne-Merkez Sarı (Sofu Bayezid) Camii ve Alaca Mescit Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon-Elektrik Tesisat Projeleri ve Statik Rapor Hazırlanması Hizmet Alım İşi

52.450

32. Edirne-Merkez İsmail Ağa Camii ve Ak Mescit Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon-Elektrik Tesisat Projeleri ve Statik Rapor Hazırlanması Hizmet Alım İşi

63.950

33. Edirne-Uzunköprü Halise Hatun Camii ve şeyhsuvarbey Camii Minaresi 2014 Yılı Restorasyoni İşi

430.930

34. Edirne-Uzunköprü Habib Hoca Camisi 2014 Yılı Restorasyon Uygulama İşi

574.965

35. Edirne-Merkez Muradiye Camii Kamera Sistemi Yapılması İşi

42.054

36. Edirne, Merkez Saruca Paşa Mescidi 2015-2016 Yıllari Restorasyon Uygulama İŞi

372.769