Edirne Valiliği
HARİTA TABANLI PROJE TAKİP SİSTEMİ
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

← KURUMLAR LİSTESİNE DÖN
  Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yatırımları

3.046.176

No Yatırım/Proje

Tutarı

1. Çeltik (Oryza sativa L.) Genotiplerinin Soğuğa Tolerans Yönünden Değerlendirilmesi

29.500

2. Trakya-Marmara Bölgesi Çeltik Islah Çalışmaları

142.000

3. Çeltik Yanıklık Hastalığına (Magna Porthe Grisea) Dayanıklı Çeltik Islahı Çalışmaları

98.000

4. Yabancı Ot İlaçlarına Dayanıklı Çeltik Islahı

47.500

5. Global İklim Değişikliğinin Çeltik Çeşitleri Üzerindeki Etkisi

75.000

6. Hibrit Çeltik Islah Araştırmaları

189.000

7. Yeni Geliştirilen Buğday Ve Arpa Çeşitlerinin Demonstrasyonlarla Çiftçilere Tanıtılması

20.850

8. Yeni Geliştirilen Çeltik Çeşitlerinin Demonstrasyonlarla Çiftçilere Tanıtılması

22.000

9. Yeni Geliştirilen Aspir Çeşitlerinin Demonstrasyonlarla Çiftçilere Tanıtılması

19.000

10. Trakya-Marmara Bölgesi Buğday Islah Araştırmaları

152.000

11. Trakya-Marmara Bölgesi Arpa Islah Araştırmaları

87.000

12. Trakya-Marmara Bölgesi Yulaf Islah Araştırmaları

28.000

13. İnsan Beslenmesine Uygun Yulaf Çeşitlerinin Geliştirilmesi

662.080

14. Trakya-Marmara Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Materyalinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

49.500

15. Trakya-Marmara Bölgesi Arpa Islah Materyalinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

30.000

16. Kışlık Ekmeklik Buğday Melez Bahçesinin Kuraklığa, Hastalıklara Tolerans ve Kalite

0

17. Yağlık Ayçiçeği Islahı Çalışmaları

135.000

18. Çerezlik Ayçiçeği Islah Çalışmaları

110.000

19. Orobanşa Genetik Dayanıklılık Kaynaklarının Araştırılması ve Orobanşa Dayanıklı Ayçiçeği Hatlarının Islahı

110.000

20. Herbisitlere Dayanıklı Ayçiçeği Islah Çalışmaları

110.000

21. Trakya-Marmara Bölgesi Çerezlik Kabak Islah Çalışmaları

60.000

22. Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) Kuraklığa Dayanıklı Genetik Materyalin Belirlenmesi Ve Islah Programlarında Kullanılması

274.000

23. 08 TR 003 Hibrit Ayçiçeği Çeşidinin Mildiyö (Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. and de Toni) Hastalığına Genetik Olarak Dayanıklı Duruma Getirilmesi

100.846

24. Marmara Bölgesi Aspir Islah Araştırmaları Projesi

110.000

25. Marmara Bölgesi Soya Islah Araştırmaları Projesi

85.000

26. Ülkesel Keten Islah Araştırmaları Projesi

35.000

27. Trakya Bölgesi Kolza Islah Araştırmaları

61.000

28. Bazı Aspir Çeşit ve Hatlarında Aspir Sineği Acanthiophilus helianthi Rossi (Diptera: Tephritidae) Zarar Oranının ve Popülasyon Değişiminin Belirlenmesi

35.000

29. Trakya Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında Görülen Septoria Yaprak Lekesi Hastalığının (Septoria tritici Rob. ex Desm.) Yaygınlığı, Patotiplerinin ve Bazı Çeşit ve Hatlarının Reaksiyonlarının Belirlenmesi

27.400

30. Bazı Buğday Genotiplerinde Kahverengi Pas (Puccinia recondita Rob. et Desm.) Hastalığına Dayanıklılığı Sağlayan Lr Genlerinin Moleküler Markır Yöntemi ile Tespiti ve Reaksiyonlarının Belirlenmesi

45.000

31. Ülkesel Serin İklim Tahılları Hastalıkları Araştırmaları Projesi (ÜSİT-HAP)

0

32. Moleküler Teknikler Kullanılarak Çeltik Beyaz Uç Nematodunun (Aphelenchoides besseyi) Tanımlanması İçin Sistemin Oluşturulması

0

33. Trakya Bölgesi Buğdaygil ve Baklagil Yem Bitkileri Islah Çalışmaları

50.000

34. Lavandula angustıfolia Mill. Çeşit ve Tiplerinin Farklı Bölge Koşullarındaki Performanslarının Belirlenmesi

11.500

35. Ayçiçeği Mildiyösü (Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. Et de Toni) ne Karşı Dayanıklılık Mekanizmasının İncelenmesi Üzerine Çalışmalar (Doktora)

35.000